Czym zajmuje się geologia historyczna?

Czym zajmuje się geologia historyczna?

Geologia to nauka zajmująca się badaniem budowy Ziemi. Ludzie zazwyczaj są zainteresowani czasami współczesnymi i tym jak planeta wygląda obecnie. Okazuje się, że równie ciekawe wydarzenia wiązały się z Ziemią w przeszłości. Zanim kontynenty ukształtowały się do obecnego wyglądu musiało nastąpić mnóstwo różnych procesów. Właśnie nimi zajmuje się geologia historyczna. Co jest szczególnie ważne w przypadku tej nauki? 

Geologia historyczna jako ważna odnoga nauki 

Zanim rzeczoznawca budowalny zacznie stawiać budynek musi mieć odpowiednie dobrze rozpoznane podłoże gruntowe. Geolog, którego zatrudni musi nie tylko znać aktualne procesy, ale też historię danych warstw geologicznych. Mogą pochodzić one z tak odległych okresów jak dewon czy sylur. Warstwy z danych epok geologicznych mają podobną budowę, więc jeśli geolog poprawnie rozpozna genezę gruntu to będzie łatwiej mu stworzyć ekspertyzę geologiczną. 

Badania geologiczne gruntu http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.htmltworzy się nie tylko z uwagi na posadowienie budynku. Ważne jest także poszukiwanie odpowiednich kruszców i złóż. W tym przypadku dobrze znać budowę geologiczną karbonu, gdzie osadzają się chociażby złoża węgla kamiennego. Z kolei piaski i żwiry, najlepsze z perspektywy budowlanej, występują w czwartorzędzie i trzeciorzędzie. Im geolog lepiej opanuje geologię historyczną, tym lepiej praktycznie wykorzysta konkretne cechy poszczególnych okresów geologicznych. 

Czym szczegółowo zajmuje się geologia historyczna? 

Geologia historyczna w dużym uproszczeniu jest nauką o ewolucji skorupy ziemskiej. Nie ogranicza się jednak wyłącznie do minerałów, ale też organizmów na niej żyjących. Jak wiadomo ciała organiczne zamieniają się z czasem w skały, chociażby w paliwa kopalne. Życie biologiczne i geologia stale się zatem przenikają. Istotna z perspektywy ewolucji jest też hydrogeologia i atmosfera ziemska, gdzie przenikają się ze sobą ciała stałe, ciecze i gazy. Geologia historyczna stara się badać skały, do których ma dostęp obecnie i na ich podstawie odwzorowywać dawne życie na Ziemi. Gałęzią nauki, która się tym zajmuje jest stratygrafia. Geologia historyczna zajmuje się też przewidywaniem ruchów kontynentów, cieków i zbiorników wodnych czy denudacją gór. Korzystać mogą na tym chociażby rzeczoznawcy budowlani, którzy muszą rozpoznawać zagrożenia związane ze skarpami i osuwiskami. Działem, który się tym zajmuje jest paleogeografia. 

Ciekawą odnogą geologii historycznej jest też paleontologia, która odtwarza bieg dziejów za pomocą organizmów żywych. Dane okresy geologiczne powiązane są z zwierzętami i roślinami, które zapełniały wtedy planety. Mogą to być równie dobrze dinozaury, mamuty, jak i najmniejsze komary. Przydatne mogą tu być skamieliny, które są szczątkami dawnych organizmów pomiędzy materiałem skalnym. Geolodzy na ich podstawie tworzą systematykę, która przyporządkowuje organizmy do danego okresu. 

Bardzo ważna z dzisiejszej perspektywy jest paleoklimatologia i paleoekologia. Nauki to pozwalają określić, w których okresach panowały ocieplenia klimatu i zlodowacenia. Powtarzające się schematy można odnieść do sytuacji, w jakiej ludzkość znajduje się dzisiaj. Coraz więcej wskazuje na to, że współczesnego zmiany ekologiczne przebiegają podobnie do znanych katastrof w przeszłości. 

Wykorzystanie geologii historycznej we współczesnej kartografii 

Każda firma geologiczna http://www.gco-consult.com/ nie obędzie się bez stosu przydatnych map i przekrojów. Dzięki nim geolodzy znacznie ułatwiają sobie pracę i mogą porównać sobie daną lokalizację z mapą całego terenu. Dzięki przekrojom opartym na geologii historycznej, pracownicy są w stanie przewidzieć, jakie warstwy geologiczne znajdą w terenie. 

Odłamem geologii historycznej, który bada kolejność występowania warstw na danym terenie jest litologia. Czasami okazuje się, że na danym terenie brakuje poszczególnych warstw geologicznych, wskutek wietrzenia czy erozji. Następują wtedy luki stratygraficzne. Wszystkie muszą być uwzględnione w odpowiednich przekrojach. Czasami na warstwy karbonu mogą nachodzić bezpośrednio skały czwartorzędu. Badania gruntu http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html muszą także uwzględnić wodę i przepływ hydrogeologiczny. 

Przewidywanie wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi 

Równie istotną gałęzią geologii historycznej jest też geofizyka. Dzięki odpowiednim metodom rozpoznawania wewnętrznych warstw skorupy możemy określić czy na terenie wystąpi wylew magmy. Dzięki metodom sejsmicznym jesteśmy w stanie określić, gdzie w głębi ziemi znajduje się epicentrum. W przypadku odpowiednio szybkiego rozpoznania geofizycznego jesteśmy w stanie przewidzieć wielkie katastrof.

Geologia historyczna pomaga powiązać dawne trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów z obecnymi strefami zagrożeń. Istnieją specjalne mapy, które wskazują miejsca ewentualnych katastrof. Lokalizują się one zazwyczaj w okolicy łączenia się płyt tektonicznych. Dzięki temu wiemy, że okolice Morze Śródziemnego są znacznie groźniejsze niż tereny nadbałtyckie. Geologia historyczna szczególnie stosowana jest na wybrzeżach Japonii czy Stanów Zjednoczonych. Może tam dochodzić do tsunami i uszkodzeń budynków, dlatego im wcześniej geolodzy porównają dane geofizyczne, tym większa szansa na uniknięcie tragedii.