Ile dni na pogrzeb?

Ile dni na pogrzeb?

Jeśli jesteś w procesie radzenia sobie ze śmiercią bliskiej osoby, prawdopodobnie jesteś przytłoczony żalem. Świat jednak się nie zatrzymał i konieczne jest podjęcie ważnych decyzji związanych z pogrzebem. Jedną z decyzji, która może wydawać się prosta, ale w rzeczywistości może być bardziej złożona niż oczekiwano, jest to, kiedy zorganizować pogrzeb. Dzisiejsi pogrążeni w żałobie mają większą swobodę w planowaniu i ustalaniu terminu kremacji, pogrzebu czy nabożeństwa żałobnego. W Polsce nabożeństwa odbywają się zazwyczaj od 3 do 7 dni po śmierci.W przeszłości odpowiedź na pytanie, po ilu dniach od śmierci odbędzie się pogrzeb, zależała w dużej mierze od wielu czynników, na które rodzina zmarłego miała niewielki lub żaden wpływ. Religia zmarłego, lokalne tradycje kulturowe, lokalne praktyki pogrzebowe, a nawet lokalny klimat i środowisko odgrywały pewną rolę. Aby pomóc Państwu przejść przez ten trudny emocjonalnie okres, przygotowaliśmy krótki przewodnik, który pomoże Państwu wyważyć różne aspekty i stworzyć godne, pozytywne i poruszające nabożeństwo żałobne dla Państwa lub Państwa bliskiej osoby.

Zasady religijne

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, w jakim czasie po śmierci powinien odbyć się pogrzeb, jest religia zmarłego i jego rodziny. Wiele tradycji religijnych ma ścisłe zasady dotyczące tego, ile czasu może upłynąć od śmierci bliskiej osoby, zanim ciało zostanie pochowane. W katolicyzmie tradycyjna jest dwudniowa stypa, a pochówek i złożenie ciała w grobie odbywa się trzeciego dnia po śmierci. Kremacja była kiedyś zabroniona, ale obecnie jest akceptowana w większości parafii katolickich i można zaplanować usługę kremacji, co daje rodzinie większą elastyczność w planowaniu uroczystości pogrzebowej. Wyznania chrześcijańskie również tradycyjnie przestrzegają zasady 3 dni, choć mniej rygorystycznie niż w tradycji katolickiej. Typowe jest modlenie się przy zmarłym przed pochówkiem. Jeśli ciało jest skremowane, kremacja jest dozwolona przed lub po pogrzebie, co daje rodzinie zmarłego więcej możliwości złożenia ostatniego hołdu. W tradycji żydowskiej, opóźnianie pochówku jest uważane za brak szacunku dla ciała. Pogrzeby odbywają się jak najszybciej po śmierci – w ciągu 24 godzin. Istnieje również szereg dni świętych, w których nie odprawia się ceremonii pogrzebowych. Muzułmański pochówek odbywa się najlepiej w ciągu 24 godzin lub przed następnym zachodem słońca po śmierci i po tradycyjnej kąpieli i owinięciu ciała. Kremacja jest zabroniona. Obecnie prawie wszystkie te wyznania wykazują coraz większą elastyczność, jeśli chodzi o tradycje pogrzebowe, dostosowując się do faktu, że rodziny często żyją w dużym rozproszeniu i mogą być zmuszone do pokonywania dużych odległości, aby uczestniczyć w nabożeństwach. Nawet jeśli Państwa kościół lub synagoga jest bardziej konserwatywna lub tradycyjna, mają Państwo pewną swobodę co do tego, kiedy chcą Państwo, aby pogrzeb odbył się po śmierci.

Kremacja

Nie ma ustalonego harmonogramu kremacji, ponieważ ciało może, ale nie musi zostać zabalsamowane, w zależności od życzenia zmarłego i jego rodziny. Kremacyjne nabożeństwo żałobne może odbyć się według uznania rodziny. Niektórzy decydują się na kremację po pogrzebie, aby umożliwić oglądanie otwartej trumny lub odwiedziny, więc ten harmonogram może być podobny do tradycyjnego pogrzebu. Jeśli jednak rodzina jest szczególnie odległa, na przykład jeśli żałobnicy podróżują za granicę, kremacja może odbyć się kilka tygodni, a nawet miesięcy po śmierci. Daje to również rodzinie większą swobodę w wyborze miejsca. Na przykład, jeśli zmarły życzył sobie, aby jego prochy zostały rozsypane podczas kremacyjnego nabożeństwa żałobnego w specjalnym miejscu, takim jak ocean lub park narodowy, zaplanowanie uroczystości pogrzebowej w późniejszym terminie daje rodzinie większą kontrolę nad pogodą, tym, kto może w niej uczestniczyć, gdzie i jak zostanie umieszczona urna. Podsumowując, metoda pochówku wpływa na to, jak szybko po śmierci planowany jest pogrzeb.

Decyzja dotycząca czasu pochówku

Jest to decyzja, którą mogą Państwo podjąć samodzielnie w ramach procesu planowania pogrzebu, na długo przed tym, jak rodzina zostanie zmuszona do podjęcia decyzji w ostatniej chwili pod przymusem emocjonalnym. Ponieważ wstępne planowanie nie zawsze jest możliwe, zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest szybkie zorganizowanie pogrzebu lub kremacji. Jednak, gdy jest to możliwe, wstępne planowanie zmniejszy stres dla wszystkich zaangażowanych. W większości przypadków pochówek odbywa się do 7 dni po śmierci. Jednakże, będzie to oczywiście różne dla każdej rodziny, ponieważ bliscy mogą być rozproszeni po całym kraju i większość może dotrzeć na uroczystości pogrzebowe w późniejszym czasie. W zależności od rodzaju pogrzebu i przekonań zmarłego, nabożeństwo żałobne może odbyć się niezależnie od pogrzebu, aby umożliwić dokładniejsze planowanie i umożliwić podróż większej liczbie żałobników z daleka, którzy w przeciwnym razie nie mogliby złożyć wyrazów szacunku i uczestniczyć w tym ważnym czasie.