Jak długo czeka się na rozwód kościelny?

Jak długo czeka się na rozwód kościelny?

Określenie rozwód kościelny funkcjonuje w mowie codziennej od bardzo dawna. Niemniej jednak w rzeczywistości nie istnieje coś takiego, jak rozwód kościelny. Możemy ubiegać się jedynie o unieważnienie małżeństwa. Pomimo tejże nomenklatury przyzwyczailiśmy się już do określenia potocznego “rozwód kościelny”. Czym dokładnie jest i jak długo musimy na niego czekać?

Unieważnienie małżeństwa kościelnego

W Polsce możemy zawrzeć trzy rodzaje małżeństw. Pierwsze z nich to małżeństwo cywilne, które zawieramy przed urzędnikiem stanu cywilnego. Jest to związek dwojga ludzi, który pociąga za sobą określone konsekwencje prawne. Możemy również zawrzeć małżeństwo kościelne. Zgodnie z doktryną jest to jeden z sakramentów. Co ciekawe, ślubu kościelnego wcale nie udziela ksiądz – udzielają go sobie nawzajem małżonkowie. Niemniej jednak ksiądz musi dokonać odpowiednich wpisów do ksiąg oraz potwierdzić ważność małżeństwa. Trzecim, bardzo popularnym rodzajem ślubu, jest ślub konkordatowy. Jest to połączenie ślubu kościelnego i cywilnego. Z jednej strony musimy spełnić normalne warunki, jak przy ślubie cywilnym, aby wziąć ślub konkordatowy. Z drugiej strony małżeństwo takie zawieramy w kościele. Ze względu na rodzaj ślubu, na jaki się decydujemy, możemy również uzyskać dwa rozwody. Rozwód, który orzeka sąd cywilny, rozwiązuje małżeństwo cywilne. Tymczasem rozwód kościelny rozwiązuje małżeństwo, które zostało zawarte przed Bogiem. Wzięcie rozwodu cywilnego nie oznacza bowiem, że możemy wziąć ponownie ślub kościelny. Z drugiej strony unieważnienie ślubu kościelnego nie daje nam prawa, aby zawrzeć ponownie małżeństwo cywilne. Niemniej jednak rozwód w sądzie cywilnym jest stosunkowo łatwo uzyskać. Inaczej jest z unieważnieniem ślubu kościelnego. Na rozwód cywilny zwykle czekamy od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Wszystko zależy od tego, czy ubiegamy się o rozwód z orzeczeniem o winie, czy też za porozumieniem stron.

Jak uzyskać rozwód kościelny?

W celu uzyskania rozwodu kościelnego musimy przede wszystkim złożyć skargę rozwodową do właściwego miejscowo sądu diecezjalnego. Do skargi musimy jeszcze dołączyć akt ślubu kościelnego oraz ewentualne dokumenty rozwodowe, jeśli uzyskaliśmy wcześniej rozwód cywilny. Możemy przy tym skorzystać z pomocy prawnika od rozwodów https://klimkowski-kancelaria.pl/275/prawo-rodzinne-lodz kościelnych. Adwokaci od rozwodów https://klimkowski-kancelaria.pl/299/kancelaria-adwokacka-bydgoszcz przede wszystkim sporządzą pełny wniosek, dzięki czemu sąd nie wezwie nas do jego uzupełnienia. Może to nieco przyspieszyć sam proces rozwodowy. Kiedy w ogóle możemy uzyskać rozwód kościelny? Prawo kanoniczne mówi o kilku takich przypadkach. Zwykle dotyczą one niezdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich przez jedną ze stron. Niezdolność ta przejawia się na przykład w tym, że małżonek robi wszystko przeciwko drugiej stronie. Oznacza to, że w praktyce nie chciał on zawrzeć małżeństwa. Co więcej, małżeństwo może być nieważne, jeśli zostało zawarte w celu osiągnięcia jakiejś korzyści, na przykład majątkowej. Małżeństwo będzie nieważne, gdy zostało zawarte pod jakimś warunkiem. Małżonek nie ma prawa zataić przed drugą stroną rzeczy bardzo istotnych. Należą do nich na przykład posiadanie potomstwa, choroba psychiczna czy niezdolność do współżycia. Powód, dla którego ubiegamy się o rozwód kościelny, musi zostać wskazany w skardze. 

Ile trwa rozwód kościelny?

W sądzie diecezjalnym każdy przypadek rozważany jest indywidualnie. Niemniej jednak rozprawa rozwodowa przewiduje przesłuchanie świadków, przedstawienie dowodów i przede wszystkim przesłuchanie stron, a więc małżonków. Sama procedura jest więc bardzo czasochłonna. Co więcej, sąd daje sobie również czas na podjęcie decyzji odnośnie unieważnienia małżeństwa. Teoretycznie spraw rozwodowa w pierwszej instancji nie może trwać dłużej, niż rok. W drugiej instancji – półtora roku. Jak jest w praktyce? Niestety, bardzo różnie. Kancelarie prawnicze od rozwodów https://klimkowski-kancelaria.pl/220/rozwody-lodz kościelnych przyznają, że zwykle rozwód trwa minimum 2 lata. Wszystko zależy jednak chociażby od tego, czy dopełnimy wszelkich, niezbędnych formalności. Dodatkowo musimy pamiętać, że druga strona może nie zgadzać się z chęcią rozwiązania małżeństwa. Wtedy też sąd będzie musiał ustalić więcej faktów oraz szczegółów. Nie pozostaje to bez wpływu na czas, jaki upłynie do momentu orzeczenia rozwodu. Czasami cała procedura trwa nawet 5 lat albo i dłużej. 

Adwokat przyspieszy proces?

Ze względu na to, że cała procedura uzyskania rozwodu trwa długo, wiele osób zadowala się jedynie rozwodem cywilnym. Niemniej jednak inni radzą, aby skorzystać z pomocy kancelarii od rozwodów. Czy rzeczywiście jest ona w stanie przyspieszyć cały proces? W rzeczywistości tak, ale jedynie połowicznie. Dobry adwokat zadba, aby nasz wniosek był kompletny. Dzięki temu sąd nie wezwie nas do jego uzupełnienia. Co prawda nie przyspieszy to całej procedury, ale też uniknie jej wydłużeniu. Niemniej jednak nawet najlepszy adwokat nie przyspieszy przesłuchań świadków. Nie wpłynie również na decyzję sądu czy czas, w jakim zostanie ona ogłoszona. Jeśli jednak chcemy pewniej przejść przez cały proces, skorzystajmy z pomocy profesjonalnej kancelarii rozwodowej.