Kancelaria frankowa w Szczecinie

Kancelaria frankowa w Szczecinie

Nasza kancelaria frankowa w Szczecinie https://pomocprzykredycie.pl/ od dawna wspiera frankowiczów w sporach z bankami w zakresie kredytów hipotecznych i wykorzystywanych przez nich nieuczciwych praktyk w umowach. Prawnicy zajmują się kredytami udzielanymi we frankach szwajcarskich i dotyczy to umów kredytowych indeksowanych i denominowanych, umów spłaconych i wypowiedzianych. W imieniu klienta staramy się o unieważnienie umów frankowych, zwrotu pieniędzy a także zmniejszenie salda zadłużenia, czyli odfrankowienia kredytu w CHF. Celem działania naszej kancelarii jest udzielanie pomocy frankowiczom i wykorzystujemy do tego sprawdzone metody prawne.

Co charakteryzuje kancelarię frankową w Szczecinie?

 • Pełen profesjonalizm. Zapewniamy każdemu klientowi pełne zaangażowanie w prowadzoną sprawę frankową i podchodzimy do niej indywidualnie.
 • Doświadczenie prawnicze. Możemy pochwalić się sukcesami na sali sądowej, wygraliśmy dla naszych klientów wiele spraw o unieważnienie kredytu CH i odfrankowienie.
 • Poufność danych. Wszystkie powierzone przez klienta informacje objęte są ochroną danych osobowych.

Problemy z kredytami frankowymi to nasza specjalizacja, ale zajmujemy się również innymi sprawami związanymi z prawem bankowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zakresem prowadzonych przez nas spraw. Wspólnie możemy pokonać wiele problemów prawnych, które towarzyszą naszym klientom na co dzień.  

Jak wygrać z bankiem z pomocą kancelarii frankowej w Szczecinie?

kancelaria kredyty frankowe Szczecin
kancelaria kredyty frankowe Szczecin

Początek współpracy z naszą kancelarią frankową w Szczecinie https://odfrankuj.org/pomoc-frankowiczom-szczecin-2/ rozpoczyna się od przekazania nam umowy kredytowej, aneksów, regulaminu oraz innych posiadanych dokumentów. Dokonamy ich analizy i na tej podstawie przedstawimy nasze zdanie na temat zasadności wystąpienia na drogę sądową przeciwko nieuczciwemu bankowi. Wskażemy czy zastosowanie będzie miało unieważnienie umowy kredytowej CHF czy odfrankowienie kredytu. Poinformujemy o ewentualnych działaniach przeciwko danemu bankowi oraz ewentualnymi konsekwencjach.

Podstawą podjęcia działań przez naszą kancelarię frankową w Szczecinie https://kancelaria-prawna24.com.pl/kancelaria-frankowa-szczecin/ jest dostarczenie zaświadczenia z banku, w którym będzie znajdowała się cała historia kredytowa CH.Taki dokument zawiera ważne dla nas dane to znaczy: datę uruchomienia kredytu, kwoty jakie zostały przekazane przez bank i oczywiście po jakim kursie franka szwajcarskiego. Inne ważne informacje to realizowane spłaty rat kredytu frankowego, koszty ubezpieczenia i oprocentowanie. Dzięki uzyskaniu zaświadczenia nasi prawnicy odpowiednio sprecyzują roszczenia i dokonają wyliczenia nadpłat w kredycie hipotecznym.   

Nasza współpraca opiera się na umowie, która jest podstawą reprezentowania klienta w postępowaniu przedsądowym, postępowaniu na rozprawie sądowej w I i II instancji. Uprawnia nas również do skorzystania ze wsparcia Rzecznika Finansowego jak również przy postępowaniu egzekucyjnym przeciwko bankowi.

Dlaczego umowy kredytowe CHF sądy uznają za niezgodne z prawem?

 • Kancelaria frankowa w Szczecinie
  Kancelaria frankowa w Szczecinie

  Wyroki sądowe wskazują na uciążliwość umów frankowych, ponieważ widoczne jest stałe zadłużenie frankowicza pomimo spłacania kredytu przez wiele lat.

 • Zapisy umowy frankowej nie zawierają limitu, do jakiego może wzrosnąć wartość franka szwajcarskiego.
 • Rzecznik Finansowy stoi na stanowisku, że kredyty frankowe indeksowane są tak naprawdę kredytami złotowymi. Frankowicze nie otrzymali transz w obcej walucie CHF. Jego zdaniem sądowi nie wolno dokonać naprawiać błędów w umowach kredytowych CHF jakie popełnili banki.  
 • Znamy również stanowisko UOKiK które popiera uznanie nieważności umów kredytowych we frankach szwajcarskich wskazując na ich wadliwe konstrukcje.
 • Ważne dla frankowiczów jest stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej który stosuje wykładnię przepisów prawa unijnego, co jest wiążące dla Polski. Organ ten wydaje orzeczenia na korzyść frankowiczów.

Kancelaria frankowa w Szczecinie to skuteczne prowadzenie spraw bankowych

Naszą kancelarię frankową w Szczecinie https://odfrankuj.org/ wyróżnia:

 • Wysoka skuteczność w reprezentowaniu frankowiczów przed sądem, uzyskanie dla klientów unieważnienia umów waloryzowanych do CHF.
 • Występujemy o zabezpieczenie sądowe i je uzyskujemy, co umożliwia frankowiczowi zaprzestanie spłacania rat kredytu.
 • Jesteśmy kadrą doświadczonych prawników, doskonale wykwalifikowanych w zakresie kredytów frankowych.
 • Nasi prawnicy prowadzą postępowania przeciwko każdemu z banków który wprowadził niezgodne z prawem zapisy w umowie kredytowej CHF.
 • Staranność prowadzenia każdej sprawy wyróżnia pracę naszych prawników, dzięki czemu klienci czują się bezpiecznie.
 • Zawsze wyjaśniamy każdą pojawiającą się wątpliwość, informując klienta o postępach w jego sprawie.

Rozwiewamy wątpliwości frankowiczów – wnioski

kancelarie frankowe
kancelarie frankowe

Klienci zgłaszający się do naszej kancelarii frankowej w Szczecinie  często nie wiedzą czego mogą żądać od banku, który udzielił im kredytu CHF. Podpowiadamy – prawie we wszystkich umowach kredytowych zostały wprowadzone klauzule niedozwolone które skutkują wyższymi ratami do spłaty. Z tego właśnie powodu kredytobiorcy nadpłacają kredyt frankowy i teraz mają prawo domagać się ich zwrotu. Wygranie sprawy frankowej to nie tylko zwrot nadpłaconych kwot, to również ponowne wyliczenie pozostałej do spłaty kwoty kredytu bankowego bez waloryzacji kursem franka szwajcarskiego, dzięki temu następuje znaczny spadek salda kredytu a w konsekwencji uwolnienie od obcej waluty.

Ważne! Spłata kredytu we frankach szwajcarskich nie jest przeszkodą w dochodzeniu roszczeń od banku który kosztem kredytobiorcy wzbogacił się, a przyczyną tego stały się nieuczciwe klauzule przeliczeniowe. Jeżeli sąd uzna umowę frankową za nieważną, takie orzeczenie odniesie skutek wsteczny, czyli każda ze stron umowy kredytowej zostanie zobowiązana do zwrotu uzyskanego od drugiej strony świadczenia finansowego z możliwością potrącenia należności. W przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaty rat kredytu orzeczenie sądowe umożliwi ich odzyskanie z pominięciem niedozwolonych klauzul przeliczeniowych.