Kiedy ochroniarz może użyć broni

Kiedy ochroniarz może użyć broni

Pracownik ochrony z odpowiednimi kwalifikacjami posiada szereg uprawnień. Jest on uprawniony nie tylko do legitymowania, ale w określonych sytuacjach może on zastosować także przymus bezpośredni lub broń – sytuacje te reguluje rozdział 6, art. 36-42 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jakich okolicznościach pracownik agencji ochrony jest uprawniony do skorzystania z broni, to koniecznie przeczytaj poniższy artykuł. Wyjaśniamy w nim między innymi: jakie prawa i obowiązki ma licencjonowany ochroniarz, jakich środków przymusu może użyć oraz kiedy istnieje uzasadnienie zastosowania broni palnej.

Prawa i obowiązki ochroniarza

W czasie wykonywania swoich obowiązków pracownik firmy ochroniarskiej musi posiadać przy sobie legitymację, którą musi okazać na naszą prośbę – przy czym konieczne jest zrobienie tego w taki sposób, aby możliwe było zanotowanie: imię i nazwiska, numeru dokumentu oraz organu wystawiającego dokument. Jako osoba zatrzymana przez ochroniarza, mamy też prawo zapoznania się z pouczeniem o ustawowych uprawnieniach kwalifikowanego pracownika ochrony.

Kiedy ochroniarz może użyć broniPracownik zajmujący się ochroną fizyczną obiektów może zażądać od nas dokumentu tożsamości, jeżeli znajdujemy się na terenie chronionym lub w budynku, który podlega ochronie – działanie takie ma na celu zweryfikowanie czy mamy prawo przebywać w danym miejscu. Jeśli ochrona stwierdzi, że nie posiadamy takich uprawnień to będziemy zmuszeni do opuszczenia miejsca, w którym się znajdujemy. O opuszczenie budynku lub nadzorowanego terenu możemy być poproszeni także w sytuacji, gdy pracownik ochrony uzna, że zakłócamy spokój. Jednak nie są to wszystkie uprawnienia, jakimi dysponuje pracownik firmy ochroniarskiej. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, lub gdy chronionemu mieniu grozi niebezpieczeństwo, może on ująć daną osobę w celu przekazania jej w ręce policji – co musi zrobić niezwłocznie po jej zatrzymaniu.

Jakich środków przymusu bezpośredniego może użyć ochroniarz?

Postępowanie w sytuacji zagrożenia osób lub mienia określone zostało we wspomnianej wcześniej ustawie o ochronie osób i mienia. Pracownik ochrony fizycznej jest upoważniony do użycia w takim wypadku środków przymusu bezpośredniego – z których jeden z nich to możliwość użycia siły fizycznej w postaci dźwigni transportowych lub obezwładniających. Nie może on jednak używać ich bezpodstawnie. Dopiero w sytuacji, gdy dana osoba odmawia opuszczenia chronionego obiektu lub terenu, bądź też zakłóca porządek, może on skorzystać z dostępnych narzędzi – aby wyegzekwować zasady panujące w danym miejscu. O jakich narzędziach jest tutaj mowa? Otóż ochroniarz może posługiwać się takimi przedmiotami, jak:

  • paralizator,
  • pałka służbowa,
  • pies służbowy,
  • pas obezwładniający,
  • gaz łzawiący,
  • a nawet broń palna.

Środki te są jednak używane jedynie w sytuacjach, gdy dochodzi do zamachu na życie lub zdrowie pracownika agencji ochrony mienia lub osób trzecich. Mogą być one zastosowane także do przeciwdziałania niszczeniu mienia oraz podczas próby ujęcia sprawcy w czasie pościgu. Większość sytuacji wymaga zazwyczaj użycia tylko siły fizycznej – w postaci chwytów obezwładniających. Po czym następuje przekazanie danych osób w ręce policji. Rzadko zdarza się, aby ochroniarz musiał używać broni palnej, jednak w dalszej części artykułu opowiemy o sytuacjach, w których może to zrobić.

Zobacz również:

 

Sytuacje uprawniające do użycia broni

W sytuacji, kiedy pracownik ochrony posiada ważne pozwolenie na broń, to ma prawo do jej użycia, ale tylko w określonych okolicznościach. Jakie są to okoliczności? Gdy w obrębie chronionego obiektu lub obiektu dana osoba dopuszcza się zamachu lub dokonuje czynności zmierzających do zamachu na:

  • zdrowie, życie lub wolność pracownika ochrony lub osoby postronnej,
  • ważne obiekty, urządzenia lub teren (takie sytuacje mogą nastąpić np. podczas ochrony eventu czy też ochrony imprez masowych),
  • mienie – ale tylko w sytuacji, gdy dana osoba stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności pracownika ochrony lub osoby trzeciej.

Inne sytuacje, w których pracownik ochrony jest upoważniony do użycia broni, to gdy ktoś próbuje mu ją odebrać, lub gdy dana osoba jest w posiadaniu niebezpiecznych narzędzi, a pomimo wezwań ochroniarza nie porzuca ich. Dodatkowo, użycie broni palnej jest także dopuszczalne poza obiektem chronionym – w sytuacji, gdy konieczne jest wezwanie pomocy, zaalarmowanie lub oddanie strzału ostrzegawczego, a także zapewnienie bezpieczeństwa konwoju. Należy jednak wspomnieć także o tym, że każdy przypadek użycia broni palnej oraz przymusu bezpośredniego przez pracownika ochrony musi zostać odnotowany w ewidencji notatek. Ponadto, pracownik ochrony musi wykonywać polecenia osób, które działają w imieniu instytucji państwowych lub samorządu lokalnego. Nie istnieją inne sytuacje, które pozwoliłyby na użycie broni palnej przez pracownika agencji ochrony, jednak jest to rozwiązanie stosowane niezwykle rzadko – w większości przypadków wystarczy jedynie użycie chwytów obezwładniających.