Własne biuro rachunkowe – jak otworzyć?

Własne biuro rachunkowe - jak otworzyć?

Własne biuro rachunkowe – jak otworzyć? Deregulacja zawodu księgowego w 2014 roku sprawiła, że marzenie o własnym biurze rachunkowym może spełnić niemal każdy. Wymogi formalne są naprawdę niewielkie. Przed otwarciem biura świadczącego usługi rachunkowe warto jednak zastanowić się nad formą prawną, lokalizacją oraz docelową grupą klientów. Kto może prowadzić biuro rachunkowe? Jak otworzyć firmę świadczącą usługi z zakresu księgowości i doradztwa podatkowego?

Kto może otworzyć działalność?

Wiol - księgowy Łódź
Wiol – księgowy Łódź

Otworzyć własne biuro księgowe w Szczecinie https://goo.gl/maps/LYULMzyLfuN1a2gU6 może osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem koniecznym jest niekaralność w zakresie przestępstw skarbowych, przeciwko dokumentom, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Ponadto, wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeszcze kilka lat temu biura rachunkowe prowadzone były wyłącznie przez osoby posiadające certyfikat Ministerstwa Finansów. Obecnie może je otworzyć każdy, po wypełnieniu wcześniej opisanych wymogów. Oczywiście, posiadanie certyfikatu księgowego, wpisu do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych podnosi prestiż firmy, ale nie jest warunkiem sine qua non.

Więcej wiedzy o księgowości:

Wybór formy prawnej

MH - księgowa Szczecin
MH – księgowa Szczecin

Osoba zamierzająca otworzyć biuro rachunkowe ma do wyboru kilka wariantów prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest wybierana najczęściej przez biura świadczące usługi rachunkowe, doradztwo księgowe i podatkowe. Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy wypełnić wniosek o wpis (CEIDG-1) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Inną opcją jest powołanie spółki cywilnej na podstawie umowy zawartej między wspólnikami. Ze względu na duże ryzyko biznesowe (odpowiedzialność całym majątkiem), prowadzenie biura rachunkowego https://www.ekb.szczecin.pl/ w formie spółki cywilnej jest mało popularne. Znacznie bezpieczniejsze jest powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku wymagany jest kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 5 tys. złotych oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Polecamy uwadze:

Kod PKD

kurs na księgowego on online
kurs na księgowego on online

Zarejestrowanie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradztwo podatkowe wymaga oznaczenia odpowiednim kodem PKD. W tym przypadku właściwym kodem jest 69.20.Z. Uprawnia on do działalności rachunkowo-księgowej i obejmuje m.in. księgowanie na zlecenie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów, przygotowywanie dokumentów o dochodach w celach podatkowych, doradztwo podatkowe oraz działalność biegłych rewidentów.

Zgłoszenie do ZUS

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w charakterze biura rachunkowego pora na zgłoszenie płatnika składek do ZUS w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Właściwym do tego jest formularz ZUS ZUA, który trzeba złożyć w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności. Przy otwieraniu biura rachunkowego istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez okres pierwszych 24 miesięcy lub tzw. ulgi na start, czyli 6 miesięcy bez płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz również:

Podatek dochodowy i zwolnienie z VAT

Przedsiębiorcy prowadzący biuro rachunkowe mogą wybrać jedną z dwóch dopuszczalnych form opodatkowania podatkiem dochodowym tj. na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym 19%. Jeżeli chodzi o podatek VAT, to podmioty świadczące wyłącznie usługi księgowe (nie doradcze) mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Odpowiedni lokal na biuro

Przy dopełnianiu formalności związanych z otwarciem biura rachunkowego trzeba wskazać miejsce wykonywania działalności. Z tego względu, niezbędne jest wcześniejsze podjęcie decyzji o lokalizacji. Niewielkie biura, prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, często zarejestrowane są pod adresem stałego zameldowania właściciela. Eliminuje to opłaty związane z najmem lokalu. W przypadku, gdy nastawiamy się na większą działalność lub chcemy przyciągnąć wartościowych klientów, warto postawić na prestiżową lokalizację np. w nowoczesnym biurowcu.

Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania

Po wybraniu lokalizacji pora na zakup sprzętu do biura. Jedną z ważniejszych inwestycji jest przyjazne w obsłudze oprogramowanie. Dobrą opcją są profesjonalne programy dla biur rachunkowych, obejmujące takie funkcje jak m.in. kadry i płace, księgowość podatkową, zarządzanie sprzedażą. Ważna jest również możliwość komunikacji przy pomocy programu z klientem, jak również z ZUS i urzędem skarbowym.

Reklama usług

Powodzenie każdej działalności gospodarczej w znacznym stopniu zależy od liczby i kategorii klientów. Na samym początku dobrze jest rozważyć, czy nastawiamy się na drobne, czy też duże podmioty gospodarcze. Należy też uściślić zakres świadczonych usług – księgowość uproszczona, pełna rachunkowość, doradztwo księgowe i podatkowe. Zdobywanie klientów można zacząć poprzez rodzinę i znajomych. Na dalszym etapie przydatne są ogłoszenia w lokalnej gazecie i w portalach internetowych lub rozesłanie oferty biura mailowo do wybranych podmiotów.